Chráňme prírodu ZELENOU VÝMENOU!

Chráňme prírodu ZELENOU VÝMENOU!

Výmenu starej klimatizácie ponechajte na profesionálov. Klimatizácie na stenách vašich domácností  sú špecifické elektrozariadenia obsahujúce chladivo, ktoré patrí k skleníkovým plynom. Je preto nevyhnutné, aby sa o ich profesionálnu demontáž postarali vyškolení a oprávnení odborníci. Tí chladivo odsajú ešte predtým, než spotrebič fyzicky odmontujú. Odsávanie sa realizuje špeciálnym zariadením do hermeticky uzavretých nádob, z ktorých chladivo neunikne do ovzdušia. Montáž novej  klimatizácie tiež vykonajú tak, aby chladivo ostalo vnútri klimatizácie.