Chcem byť výrobcom v ENVIDOME

POZOR! Tento registračný formulár je určený len pre registráciu výrobcov, dovozcov alebo distribútorov elektrozariadení.

Ak ste predajca a chcete sa stať miestom spätného zberu, registrujte sa tu.

Informácia o ochrane osobných údajov ohľadom súhlasu so spracovaním osobných údajov na účely vykonávania zberu elektroodpadu a jeho propagácie

 


  Zadajte s medzinárodnou predvolbou +42X
 
Som výrobca a predávam elektrozariadenie pod svojou značkou
Ďalej predávam pod svojou značkou zariadenia, vyrobené inými dodávateľmi
  Dovážam elektrozariadenia do Slovenskej republiky
  Predávam elektrozariadenia prostriedkami elektronickej komunikácie
 
1.Zariadenia na tepelnú výmenu
2.Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2
  4.Veľké zariadenia s akýmkoľvek externým rozmerom väčším ako 50 cm
  5.Malé zariadenia so všetkými externými rozmermi menšími alebo rovnými 50 cm
  6.Malé IT a telekomunikačné zariadenia so všetkými externými rozmermi menšími alebo rovnými 50 cm
 
Na základe zákona 18/2017 o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 súhlasím so spracúvaním osobných údajov pre účely poskytovania služieb združenia ENVIDOM v zbere a recyklácii elektroodpadu vyplývajúce združeniu z aktuálne platného Zákona o odpadoch a prislúchajúcich vyhlášok po dobu 10 rokov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail.
 
 
   
Manažované spoločnosťami