Recyklačné poplatky

Recyklačné poplatky

Snažíme sa pracovať čo najefektívnejšie. Vďaka tomu sme už od roku 2013   recyklačné poplatky nezvýšili. Aj napriek tomu, že neustále rastie  množstvo  elektroodpadu, ktorý musíme vyzbierať.

V roku 2019 sa nám dokonca podarilo recyklačné poplatky v niektorých kategóriách znížiť. A nižšie recyklačné poplatky zavádzame vo vybraných   kategóriách aj od 1. januára 2020.

Manažované spoločnosťami