ELEKTROODPAD – PRÍLIŠ VZÁCNY ODPAD!

ELEKTROODPAD – PRÍLIŠ VZÁCNY ODPAD!

Elektrozariadenie potrebuje k svojmu fungovaniu rôzne kovy, vrátane tých vzácnych. Výnimkou nie sú ani bežne používané smartfóny. Priemerný smartfón obsahuje okolo 0,034 g zlata, 0,34 g striebra, 0,015 g paládia a takmer jednu tisícinu gramu platiny. Z menej vzácnych kovov je to priemerne 25 g hliníka a 15 g medi. Je preto mimoriadne dôležité, aby sa s elektroodpadom zaobchádzalo správne a vzácne materiály nekončili na skládkach alebo v spaľovniach. Je potrebné odovzdať ho do zberu, aby sa tak mohol dostať na ekologickú recykláciu. Vznik elektroodpadu môžeme minimalizovať aj nižšou spotrebou a nenakupovaním toho, čo naozaj nepotrebujeme. Znížime tak množstvo elektroodpadu a náklady na jeho recykláciu a šetríme aj našu peňaženku. Chcete aj vy znížiť vašu ekostopu v tejto oblasti? Zapojte sa do výzvy Šetrím svoj mobil a čas, ktorú organizuje Slovenská agentúra životného prostredia.