Nová kategorizácia a vyňaté elektrozariadenia

Nová kategorizácia a vyňaté elektrozariadenia

Európska smernica o elektroodpade každej členskej krajine EÚ určuje, akým spôsobom má nakladať s elektroodpadom, a tiež koľko elektroodpadu je potrebné vyzbierať. Zároveň sa snaží harmonizovať prístup a metodológiu jednotlivých krajín v tejto oblasti. V súlade s EÚ smernicami sa preto do slovenskej  odpadovej legislatívy od 1. januára 2019 zaviedli nové kategórie elektrozariadení. Aké výrobky do nich patria a kritériá ich zatrieďovania nájdete tu.