Domácnosti, firmy, obce

Praktické informácie pre domácnosti, výrobcov, obce,  predajcov a ostatné spoločnosti

Každý z nás je nejakým spôsobom zapojený do procesu zberu a recyklácie elektroodpadu. V tejto časti preto nájdete vaše práva a povinnosti v tejto oblasti či už ste bežný spotrebiteľ, firma alebo zastupujete mestá a obce.

Manažované spoločnosťami