Škodlivé látky v starých elektrozariadeniach

Škodlivé látky v starých elektrozariadeniach

Ak so spotrebičmi zaobchádzame v súlade s návodom počas ich životnosti ale aj po jej skončení, sú pre nás  bezpečné. To však neplatí, keby sme ich napríklad neodborne rozoberali s cieľom získať nejaké súčiastky.

Alebo ak ich vyhodíme do bežného kontajnera či niekde na čiernu skládku, kde sa z nich vplyvom počasia alebo mechanického poškodenia môžu uvoľniť škodlivé látky. Tie následne znečisťujú pôdu, vodu či ovzdušie.

V starých chladničkách a mrazničkách vyrobených pred rokom 1996 sa nachádzajú freóny, ktoré ak uniknú do ovzdušia, poškodzujú  ozónovú vrstvu.

Elektroodpad obsahuje aj ďalšie látky poškodzujúce životné prostredie, a teda aj naše zdravie. Patria medzi ne napríklad kadmium, ortuť, olovo, šesťmocný chróm, polybromové bifenyly, polybromové difenyletheny alebo azbest.

Kadmium je toxická látka, ktorá sa v minulosti často využívala práve v elektrotechnickom priemysle na ochranu kovov pred koróziou. Do tela sa kadmium dostáva potravou a dýchacou sústavou. Ukladá sa predovšetkým v obličkách ale aj v pečeni, môže spôsobovať anémiu alebo osteoporózu. Patrí medzi karcinogény.

Ortuť je jediným kvapalným kovom. Je veľmi toxická. Usadzuje sa v obličkách, pečeni a slezine. Pri jednorazovej dávke vyvoláva bolesti brucha, vracanie a hnačky. Pri dlhodobom pôsobení na organizmus dochádza k vypadávaniu vlasov, chudokrvnosti, reumatickým či obličkovým ochoreniam.

Šesťmocný chróm poškodzuje dýchacie cesty, môže viesť až k perforácii nosnej prepážky alebo k bronchitíde. Pri dlhodobejšiemu vystaveniu sa účinkom šesťmocného chrómu  vznikajú na pokožke ekzémy alebo vredy. Jeho zlúčeniny môžu vyvolať rakovinu pľúc.

Azbest je silne karcinogénna látka. Je zložená z malých vlákien, ktoré sa pri vdýchnutí zabodávajú do pľúc a postupne môže vyvolať ich rakovinu alebo  fibrózu. Na azbest môžete naraziť napríklad v starých sporákoch alebo práčkach.

Ďalším nepríjemným dôsledkom poškodzovania a neodborného rozoberania  starých spotrebičov je to, že sa pri ich recyklácii znižuje množstvo získaných druhotných surovín. Problém tiež môže nastať, ak budete chcieť poškodený starý spotrebič odovzdať do predajne. Tá má zo zákona právo odmietnuť jeho prevzatie do zberu.

Pre všetky nepotrebné elektrospotrebiče teda platí, aby sme ich neodborne nerozoberali. Veľké ale aj malé spotrebiče, akými sú napríklad fény, holiace strojčeky či mobily patria do zberu. Treba ich zaniesť naspäť do predajní, na zberné dvory alebo odovzdať v rámci zberových akcií v obciach a mestách.  

Recyklacne poplatky
Manažované spoločnosťami