Sme víťazmi TOP 2015

Sme víťazmi TOP 2015

23. – 25. júna 2015 sa v Senci konal XXI. ročník medzinárodnej konferencie “Technika ochrany prostredia – TOP 2015”, ktorú organizuje Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

V rámci tejto výnimočnej príležitosti mohli experti na environmentálnu problematiku hodnotiť pokrok dosiahnutý za ostatných 20 rokov v ochrane životného prostredia, prezentovať nové vedecké poznatky základného a aplikovaného výskumu a zároveň diskutovať o budúcich trendoch v odpadovom hospodárstve.
Záštitu nad konferenciou prevzalo aj Ministerstvo životného prostredia SR.
Organizačný výbor konferencie vyhlásil už 16. ročník súťaže o Cenu TOP v kategóriách Environmentálna technológia, Progresívna idea a
Študentská práca. 

 

V kategórii Environmentálne technológie sme získali 1. miesto za naše dlhodobé úspešné pôsobenie v oblasti zhodnocovania elektroodpadu.

Manažované spoločnosťami