Správy o činnosti združenia (Výročné správy)

VS 2022 web

Správa o činnosti za rok 2022
2022 Activity Report

Účtovná závierka 2022

2022 Financial Statements

Sprava 2021

Správa o činnosti za rok 2021
2021 Activity Report

Účtovná závierka 2021

2021 Financial Statements

Obrázok1

Správa o činnosti za rok 2020
2020 Activity Report

Titulka2019p

Správa o činnosti za rok 2019
2019 Activity Report

Spravaocinnosti18

Správa o činnosti za rok 2018
2018 Activity Report

Sprava2017

Správa o činnosti za rok 2017
2017 Activity Report

Sprava2016

Správa o činnosti za rok 2016
2016 Activity Report

Sprava2015

Správa o činnosti za rok 2015
2015 Activity Report

Sprava2014

Správa o činnosti za rok 2014
2014 Activity Report

Sprava2013

Správa o činnosti za rok 2013
2013 Activity Report

Manažované spoločnosťami