Recyklácia alebo zo starého spotrebiča záhradný nábytok

Recyklácia alebo zo starého spotrebiča záhradný nábytok

Ročne na Slovensku vyprodukujeme niekoľko desiatok tisíc ton odpadu z elektrických a elektronických výrobkov. Pritom 80 až 90% elektroodpadu sa dá aj naďalej využívať. Ale len v prípade, ak sa dostane do zberu a odtiaľ na ekologickú recykláciu.

Čo je to recyklácia?

Recyklácia je vrátenie niektorých materiálov, z ktorých sú elektrospotrebiče vyrobené, späť do výrobného procesu. Recykláciou získame druhotné suroviny, z ktorých je možné vyrobiť rôzne nové výrobky.

 

Až 80 – 90% elektroodpadu sa dá takto naďalej využívať. Recykláciou elektroodpadu môžeme získať napríklad:
• železné kovy (z pračiek či sporákov)
• neželezné kovy ako je hliník, meď či alebo cín (napr. z chladničiek)

• drahé kovy, najmä zlato, striebro a platina (napr. z plošných spojov dosiek  v elektronike)
• plasty (napr. z rýchlovarných kanvíc alebo počítačov)

 

Samotné ekologické spracovanie sa vykonáva strojovo na spracovateľských linkách a v niektorých prípadoch dokonca aj ručne. Recyklátor musí najskôr  z elektroodpadu odstrániť škodliviny tak, aby neunikli do okolia.  Následne staré spotrebiče odborne rozoberá, triedi na jednotlivé druhy materiálov, na spracovateľkých linkách drtí, melie a získava druhotné suroviny.

Druhotné suroviny šetria prírodné zdroje surovín. Tie sa nemusia ťažiť v takej miere, čím sa znižuje znečistenie životného prostredia spôsobené ťažbou a eliminujú sa aj ďalšie negatívne dopady ťažby. Získavanie druhotných surovín je tiež väčšinou lacnejšie ako ťažba.

 

Dôležitú úlohu v celom procese ekologickej recyklácie zohrávajú samotní spotrebitelia. Je na nás všetkých, aby sme staré spotrebiče odovzdávali do zberu. Nielen tie veľké ale aj malé, akými sú fény, vŕtačky, či mobily. Práve u týchto spotrebičov sa často stane, že ich ľudia vyhodia do koša. Lebo sú malé, ľahké a v koši nezaberú veľa miesta. Je to však chyba. Aj drobný elektroodpad patrí do zberu. Lebo len so zberných miest sa môžu nepotrebné spotrebiče dostať na recykláciu. Dôležité je odovzdať ich do zberu kompletné a nesnažiť sa o ich neodborné rozoberanie. Aby škodliviny neunikali do okolia a získalo sa čo najviac druhotných surovín.

Príklady výrobkov vyrobených z druhotných surovín

Zospotrebicazahranabytok2
Zospotrebicazahranabytok3
Zospotrebicazahranabytok6
Zospotrebicazahranabytok1
Zospotrebicazahranabytok5
Manažované spoločnosťami