Ocenenie Zlatý mravec 2006

Ocenenie Zlatý mravec 2006

Ocenenie Zlatý mravec sa každoročne udeľuje najlepším projektom v oblasti odpadového hospodárstva SR vo vybraných piatich kategóriách. Tím nezávislých odborníkov z organizácií ako APOH, MŽP SR, ASPEK, ZOVP, STU, vyberie na vždy na konci kalendárneho roka tie najzaujímavejšie riešenia, technológie a nápady z oblasti odpadového hospodárstva. Najvyššie ocenenie získavajú jednotlivci i spoločnosti, ktoré dosiahli významné úspechy alebo sa zaslúžili o mimoriadne riešenia či prínosy v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky. Záštitu nad udeľovaním cien prevzalo aj Ministerstvo životného prostredia SR.

Cena sa udeľuje v piatich kategóriách:

1)  Komunálne odpadové hospodárstvo
Mestá, obce, resp. spoločnosti nakladajúce s odpadom so súhlasom obce
2)  Firemné odpadové hospodárstvo
Firmy, resp. spoločnosti nakladajúce s odpadom so súhlasom firmy
3)  Inovatívne riešenie
Nové a kreatívne riešenia v odpadovom hospodárstve
4)  Environmentálna výchova 
Projekty na enviro-vzdelávanie, prácu s verejnosťou a kampane so zameraním na odpadové hospodárstvo
5)  Študentská cena   
Diplomové práce, nápadité riešenia študentov stredných a vysokých škôl

ENVIDOM získal toto ocenenie v roku 2006 v  kategórii Komunálne odpadové hospodárstvo za projekt  vybudovania fungujúceho systému spätného zberu s centrálnou logistikou a riadením cez webový portál  cez predajne elektrospotrebičov na celom území SR. Zároveň sme vybudovali a rozvinuli systém mobilného zberu v obciach a zapojili sa do rozvoja a koordinácie systému oddeleného zberu cestou zberných dvorov a obcí, ako i zberových spoločností na území celej SR.

Manažované spoločnosťami