O nás

O združení

Od augusta 2005 sú výrobcovia elektrozariadení vo všetkých krajinách  EÚ povinní postarať sa o svoje výrobky počas ich celého životného cyklu. V rámci tejto tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcu sú zodpovední za svoje výrobky od ich vývoja a dizajnu, cez výrobu, použitie u spotrebiteľa až po zber

a ekologickú recykláciu odpadu z nich.

Na základe Smernice 2002/96/EC o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení si výrobcovia v jednotlivých krajinách EÚ môžu zakladať organizácie, ktoré pre nich kolektívnym spôsobom zabezpečujú všetky procesy spojené so zberom a recykláciou elektroodpadu. Takou organizáciou zodpovednosti výrobcov je aj ENVIDOM. Pre našich účastníkov – výrobcov na neziskovom princípe zabezpečujeme zber a recykláciu elektroodpadu z ich výrobkov v kategóriách:

1. Zariadenia na tepelnú výmenu

2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2

4. Veľké zariadenia s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm

5. Malé zariadenia so všetkými rozmermi menšími alebo rovnými ako 50 cm

6. Malé IT a telekomunikačné zariadenia so všetkými rozmermi menšími alebo rovnými ako 50 cm     

Sme súčasťou vládnej tripartity

Asociácia priemyselných zväzov (APZ) sa ako  člen Hospodárskej a sociálnej rady SR stala členom vládnej tripartity. APZ spája šesť silných priemyselných zväzov. Reprezentuje viac ako 400 spoločností z oblasti automobilového, elektrotechnického, strojárskeho, hutníckeho či baníckeho priemyslu. V HSR SR zastupuje Slovenskú elektromechanickú asociáciu, Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz elektrotechnického priemyslu SR (ZEP SR), Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR a Zväz strojárskeho priemyslu SR. Členom ZEP SR je aj ENVIDOM.

Vďaka tomu môžeme zastupovať a obhajovať záujmy výrobcov elektrozariadení ako aj samotných spotrebiteľov pri tvorbe odpadovej legislatívy. Našim cieľom je vytvoriť legislatívu, ktorá umožní rozvíjať infraštruktúru zberu a recyklácie elektroodpadu.

Manažované spoločnosťami