Plnenie ohlasovacích povinností ENVIDOMU

Plnenie ohlasovacích povinností ENVIDOMU

ENVIDOM ako organizácia zodpovednosti výrobcov má na základe platnej legislatívy informačné povinnosti voči  verejnosti, ktoré zverejňujeme v tejto časti webstránky.

OZV2