Druhotné suroviny z chladničiek a mrazničiek

Druhotné suroviny z chladničiek a mrazničiek

Z jednej starej chladničky, ktorá váži približne 50 kg, môžeme získať až:

  • 17 kg – 26 kg železa, ktoré sa môže použiť napríklad na výrobu lešenia či nosných trámov pre stavebné konštrukcie
  • 6 kg plastov, z ktorých sa vyrábajú rôzne výrobky používané napríklad v stavebníctve
  • 5 kg polyuretánového prachu, ktorý sa pridáva do materiálov používaných pri zatepľovaní budov
  • 1,7 kg hliníka, z ktorého sa môže vyrobiť napríklad záhradný nábytok
  • 0,7 kg medi, ktorej získavanie v prírode je veľmi drahé. Používa sa napríklad na výrobu plechov, drôtov či iných výrobkov

Starú chladničku preto nerozoberajte ani nevyhadzujte na čierne skládky! Zabránite úniku freónov do ovzdušia alebo oleja z kompresora do okolia.

Odovzdajte ju kompletnú do zberu – na zberný dvor alebo naspäť do predajne.  Len odtiaľ sa môže dostať na ekologickú recykláciu.

druhotne suroviny 3
Druhotne suroviny
druhotne suroviny 5
druhotne suroviny 4
Manažované spoločnosťami