Sídlo a fakturačné údaje:

 

ENVIDOM – Združenie výrobcov 

elektrospotrebičov pre recykláciu

   Šustekova 3717/51

   851 04 Bratislava

 

IBAN: SK49 1100 0000 0026 2676 9128

IČO: 37935836

DIČ: 2021998154

IČ DPH: SK2021998154

Všeobecné informácie: +421 2 4319 1224

 

Zber z predajní a zberných dvorov: +421 911 250 013, +421 911 250 050

Spracovanie/recyklácia: +421 911 014 250

Mobilný zber: +421 911 250 211

Finančné oddelenie: + 421 911 250 011, +421 911 250 014

Marketing, výrobcovia: +421 911 250 015

Generálny riaditeľ: +421 911 250 012

 

Na uvedených telefónnych číslach sme vám k dispozícii počas pracovných dní v čase od 9:00 do 17:00 hod. Ak nás na nich nezastihnete, môžete nám zaslať email alebo nám zašlite vaše otázky  prostredníctvom nižšie uvedeného kontaktného formulára.

Sídlime v kancelárskych priestoroch, odkiaľ organizujeme logistiku elektroodpadu. Ten zbierajú naši partneri – predajne, zberné dvory, mestá a obce. My zabezpečujeme, aby tento elektroodpad odviezli k spracovateľom. Dohliadame na to, aby celý proces zberu a recyklácie prebiehal s maximálnou efektivitou v oblasti nákladov a najmä sa dodržiavali všetky environmentálne normy a smernice.

Nie sme teda zberný dvor, na ktorý by bolo možné odovzdávať elektroodpad. Prosíme preto, aby ste ho nenosili na adresu nášho sídla! Bližšie informácie o tom ako fungujeme a čo robíme nájdete tu.

 

Vo všetkých krajských mestách a troch okresných mestách (Partizánske, Pezinok a Považská Bystrica) poskytujeme bezplatnú službu odvozu veľkých nepotrebných spotrebičov na recykláciu. Spotrebiče vyzdvihneme priamo z adresy bydliska obyvateľov týchto miest. Podrobné informácie a objednávku odvozu nájdete na www.zberelektroodpadu.sk.

Túto službu zberu elektroodpadu neposkytujeme vo vašom meste? Tu nájdete informácie o ďalších možnostiach nakladania s elektroodpadom.

Ako vám môžeme pomôcť?

Pošlite nám svoju otázku online pomocou nižšie uvedeného formuláru.