Médiá

Pre médiá

Informovanie verejnosti o potrebe ekologického nakladania s elektroodpadom je neoddeliteľnou súčasťou našich aktivít. Na túto tému preto organizujeme informačné kampane a osvetové projekty. Veľmi nás teší proaktívny záujem médií rozširovať environmentálne povedomie spotrebiteľov, ktorým veľmi radi poskytneme informácie zo sveta elektroodpadu.

Pre ďalšie informácie kontaktujte:
Jana Nahálková
PR&Account Manager

mob.:0911 250 015
e-mail: jana.nahalkova@envidom.sk

Manažované spoločnosťami