Nebezpečné účinky freónov

Nebezpečné účinky freónov

Nebezpečné účinky freónov pociťujeme na vlastnej koži. Freóny poškodzujú ozónovú vrstvu. Úbytok ozónu spôsobuje zvýšené prenikanie nebezpečného ultrafialového žiarenia na zemský povrch, čo má za následok celý rad vážnych dôsledkov na zdravie človeka:

  • zvýšený výskyt rakoviny kože
  • narušenie imunitného systému
  • poškodenie zraku

Viete, že?

  • Ak rozoberiete alebo poškodíte chladničku vyrobenú pred rokom 1996, do ovzdušia môže uniknúť freón, ktorý poškodzuje ozónovú vrstvu. Jedna stará chladnička obsahuje priemerne 400 gramov freónu.
  • Množstvo freónu z jednej chladničky má v ovzduší taký istý účinok ako 4 tony oxidu uhličitého (CO2), ktorý spolu s inými plynmi vytvára smog a spôsobuje globálne otepľovanie.
  • Únik freónov z jednej chladničky spôsobí v ovzduší také škody, akoby ste prešli autom  20 000 km. 
  • Jeden veľký strom dokáže absorbovať zo vzduchu približne 10 kg CO2.
  • Len jediná stará chladnička s obsahom freónu, ktorú odovzdáte do zberu kompletnú a nepoškodenú, prispeje k zdravšiemu ovzdušiu rovnako ako 100 stromov za 4 roky.
  • ENVIDOM od začiatku svojho pôsobenia (od  roku 2005) zabezpečil na Slovensku zber a ekologickú likvidáciu už viac ako milióna kusov  starých chladničiek a mrazničiek.
  • Približne polovica chladničiek, ktoré dnes odovzdávajú Slováci do zberu, obsahuje freóny.

Nebezpecne ucinky freonov

Chladivá v nových chladiacich zariadeniach

Chladiace a mraziace zariadenia vyrobené po roku 1996 už freón neobsahujú. Výrobcovia vyvinuli nové chladivá, ktoré ozón nepoškodzujú. Jedná sa o tetrafluóretán, amoniak či pentán. Tieto však patria k skleníkovým plynom, ktoré prispievajú ku globálnemu otepľovaniu.
Výrobcovia vyvinuli preto izobután. Je to dnes najekologickejšie chladivo, aké existuje. Izobután, amoniak či pentán však patria k horľavým plynom. Ak poškodíme rúrky chladiacieho okruhu, spôsobíme ich únik. Ak uniknú vo vnútri uzavretej malej miestnosti a prídu do kontaktu napr. s plameňom horáka, či zapaľovača, môže to spôsobiť požiar.

Staré chladničky či mrazničky preto nepoškodzujte ani nerozoberajte!  Odovzdajte ich kompletné do zberu!

Naspäť do  predajní, na zberné dvory  alebo v rámci zberových akcií. 

Výmenu starej klimatizácie za novú prenechajte na profesionálov!

Klimatizácie, ktoré máte namontované na stene (tzv. splitové alebo multisplitové)  sú špecifické elektrozariadenia obsahujúce chladivo, ktoré patrí k skleníkovým plynom. Preto je nevyhnutné, aby sa o ich profesionálnu demontáž postarali vyškolení a oprávnení odborníci. Tí chladivo odsajú ešte predtým, než spotrebič fyzicky odmontujú. Odsávanie sa realizuje špeciálnym zariadením do hermeticky uzavretých nádob, z ktorých chladivo neunikne do ovzdušia. Montáž novej  klimatizácie tiež vykonajú tak, aby chladivo ostalo vnútri klimatizácie.

 

Starú klimatizáciu preto nedemontujte svojpomocne. V prípade, že uvažujete o jej výmene za novú, obráťte sa radšej na špecializované firmy. Tie zrealizujú odbornú a ekologickú demontáž starej klimatizácie a zabezpečia jej odvoz na ekologickú recykláciu.

Staré klimatizácie sa následne rozdrvia na spracovateľských výrobných linkách a získajú sa z nich druhotné suroviny – plasty v podobe drte či  granulátu a kovy, napríklad meď. Tá dlhodobo patrí ku kľúčovým materiálom súčasnosti. Takto získané druhotné suroviny sa následne môžu použiť na výrobu rôznych nových výrobkov.

Manažované spoločnosťami