Legislatíva

Od 15.8. 2018 je platná nová kategorizácia elektrozariadení, v rámci ktorej sa pôvodných 10 kategórií zlúčilo do 6 kategórií. Tie sú definované buď druhom elektrozariadenia alebo jeho rozmerom. Nové kategórie sú  nasledovné: 

 

  • Kategória 1: Zariadenia na tepelnú výmenu
  • Kategória 2: Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2
  • Kategória 3: Svetelné zdroje
  • Kategória 4: Veľké zariadenia s akýmkoľvek vonkajším rozmerom väčším ako 50 cm
  • Kategória 5: Malé  zariadenia so všetkými vonkajšími rozmermi menšími alebo rovnými 50 cm
  • Kategória 6: Malé IT a telekomunikačné zariadenia so všetkými vonkajšími rozmermi menšími  alebo rovnými 50 cm

Užitočné linky a odkazy

Legislativa

Európska legislatíva

Základnou právnou normou, ktorá predstavuje environmentálny prístup Európskej únie k problematike odpadov z elektrických a elektronických zariadení je Smernica EÚ 2002/96/EC. Podľa nej sú výrobcovia a dovozcovia elektrických a elektronických zariadení od 13. augusta 2005 spoločne zodpovední za všetok historický elektroodpad a individuálne zodpovední za odpad zo svojich výrobkov, ktorý uviedli na trh po 13. auguste 2005 – nový odpad. Smernica umožňuje, aby sa výrobcovia združili a finančne zabezpečovali zber a recykláciu elektroodpadu prostredníctvom tzv. kolektívnych organizácií. Na Slovensku sú to organizácie zodpovednosti výrobcu (OZV).

 

Smernica stanovuje pre členské krajiny aj množstvo elektroodpadu v kg, ktoré musia minimálne vyzbierať. Tieto tzv. minimálne ciele zberu neustále prudko rastú. Do roku 2015 bolo potrebné vyzbierať aspoň  4 kg elektroodpadu na obyvateľa.

Od roku 2016 sú ciele zberu  stanovené % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh za predchádzajúce tri roky, pričom % sa každým rokom zvyšovalo. V roku 2016 tak mali členské krajiny vyzbierať 48% , v roku 2017 49% , v roku 2018 50%, v roku 2019 55% , v roku 2020 cieľ porástol až na 60% a od roku 2021 musí každá členská krajina zbierať v kilogramoch aspoň 65% z hmotnosti výrobkov uvedených na trh za prechádzajúce 3 roky.

Manažované spoločnosťami