Chceme zber elektroodpadu v našom meste alebo obci

Zaregistrujte sa u nás.

Uvedomujeme si, že  samosprávy majú dôležitú úlohu pri zbere elektroodpadu. Prostredníctvom zberných dvorov či mobilných zberov umožňujú svojim obyvateľom, aby sa bezplatne a ekologicky zbavili nepotrebných spotrebičov.

 

Obciam a mestám preto ponúkame službu zberu elektroodpadu.

Ako na to?

  • Vyplňte jednoduchý registračný formulár uvedený nižšie.
  • Pošleme vám zmluvu a prihlasovacie dáta do nášho  elektronického systému  nahlasovania požiadaviek na prepravu vyzbieraného elektroodpadu.
  • Len čo sa vám nahromadí množstvo elektroodpadu dohodnuté v zmluve, odoberieme ho zo zberného miesta a odvezieme ho na ekologické spracovanie.
  • Nahlásený elektroodpad odvezieme v lehote najneskôr do 5 pracovných dní.
  • Za nám odovzdané spotrebiče zaplatíme obci alebo zberovej spoločnosti výhodné sadzby.
  • K dispozícii máte informáciu o stave vašej objednávky v reálnom čase 24 hodín denne (prostredníctvom webového portálu)

Zadajte správne IČO, aby ste mohli vyplniť a odoslať registračný formulár
 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Meno a priezvisko zodpovednej osoby:
Adresa prevádzky:
Štatutárny orgán:
Platca DPH: Áno     Nie
 
Prajete si dostávať informácie od združenia Envidom?
 
Na základe zákona 18/2017 o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 súhlasím so spracúvaním osobných údajov pre účely poskytovania služieb združenia ENVIDOM v zbere a recyklácii elektroodpadu vyplývajúce združeniu z aktuálne platného Zákona o odpadoch a prislúchajúcich vyhlášok po dobu 10 rokov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail.
 
 
   
Manažované spoločnosťami