Chcem realizovať spätný zber cez ENVIDOM

Chcem realizovať spätný zber cez ENVIDOM

Ak ste predajňa či servis elektrozariadení, ponúkame vám naše služby v zbere elektroodpadu, ktorý ste vyzbierali od vašich zákazníkov. Je to jednoduché:

  • Vypíšte nižšie uvedený registračný formulár.
  • Zašleme  vám zmluvu o spätnom zbere. Po jej uzavretí získate prihlasovacie údaje do nášho elektronického systému, do ktorého budete  nahlasovať požiadavky na odvoz vyzbieraných elektrozariadení.
  • Odvoz zabezpečíme v prípade, že sa vám nahromadí aspoň 5 kusov veľkých  spotrebičov (napr. chladničiek, sporákov apod.). Spolu s nimi vám odvezieme aj malé spotrebiče. Od momentu nahlásenia bude vaša požiadavk odvozu k dispozícii našim zmluvným prepravcom, ktorí vám priamo v systéme potvrdia predpokladaný dátum odberu (zvyčajne do troch až siedmych pracovných dní).
  • Zrealizované transportné požiadavky slúžia ako podklad pre fakturáciu. Periodicita fakturácie je  dohodnutá zmluvne.
  • Prostredníctvom elektronického systému ste 24 hodín denne informovaní o stave vašej transportnej požiadavky aj o pohľadávkach voči nám za zrealizovaný zber elektrozariadení.

V registračnom formulári nájdete údaje „predajná plocha“ a zameranie. Prosíme o vyplnenie týchto údajov, aby sme mali bližšie informácie o veľkosti vašej predajne či servisu a predpokladaných zvozoch v budúcnosti.

 

Informácia o ochrane osobných údajov ohľadom súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely vykonávania zberu elektroodpadu a jeho propagácie



 

Zadajte správne IČO, aby ste mohli vyplniť a odoslať registračný formulár
 
Áno
 
Prajete si dostávať informácie od združenia Envidom?
 
Na základe zákona 18/2017 o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 súhlasím so spracúvaním osobných údajov pre účely poskytovania služieb združenia ENVIDOM v zbere a recyklácii elektroodpadu vyplývajúce združeniu z aktuálne platného Zákona o odpadoch a prislúchajúcich vyhlášok po dobu 10 rokov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail.
 
 
   
Manažované spoločnosťami