Kategorizácia elektrozariadení a vyňaté elektrozariadenia

Kategorizácia elektrozariadení

a vyňaté elektrozariadenia

Európska smernica o elektroodpade stanovuje každej členskej krajine akým spôsobom nakladať s elektroodpadom, a tiež koľko elektroodpadu je potrebné vyzbierať. Zároveň sa snaží harmonizovať prístup a metodológiu jednotlivých krajín v tejto oblasti. V súlade s EÚ smernicami sa preto do slovenskej  odpadovej legislatívy zaviedli nové kategórie elektrozariadení, ktoré sú v súlade s EÚ smernicami platné od 15.8. 2018 a z dôvodu aplikovateľnosti v praxi  účinné od 1.1. 2019:

Kategória 1 –  Zariadenia na tepelnú výmenu
Napr. chladničky, mrazničky, olejové radiátory, mobilné klimatizačné jednotky, odvlhčovače

1ikona

Kategória 2: Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2
Napr. televízory, počítačové monitory, notebooky, laptopy a iné zariadenia s displejom, ktorý má  väčší rozmer ako 100 cm2.

2ikona

Kategória 3: Svetelné zdroje
Do tejto kategórie sa zaraďujú žiarivky, výbojky, LED lampy a ostatné osvetľovacie zariadenia s LED diodami.

3ikona

Kategória 4: Veľké zariadenia – elektrozariadenia, ktorých akýkoľvek vonkajší rozmer presahuje 50 cm 
Napr. sporáky, práčky, umývačky riadku, veľké IT a telekomunikačné zariadenia (tlačiarne, počítač), spotrebná elektronika, svietidlá, zariadenia na prehrávanie zvuku (reproduktory), hudobné zariadenia, veľké náradie, hračky, zariadenia na rekreačné a športové účely, zdravotnícke pomôcky, prístroje na monitorovanie a kontrolu, predajné automaty, zariadenia na výrobu elektrických prúdov.

4ikona

Kategória 5: Malé zariadenia – elektrozariadenia, ktorých všetky vonkajšie rozmery

sú menšie alebo rovné 50 cm

Napr. rôzne malé domáce spotrebiče používané na varenie a prípravu jedla (mixéry, hriankovače), osobnú hygienu a starostlivosť o telo (fény, masážne prístroje, holiace strojčeky) a textil (žehličky), spotrebná elektronika, svietidlá, zariadenia na prehrávanie zvuku (rádia), hudobné zariadenia, malé náradie, hračky, športové vybavenie, zdravotnícke pomôcky, prístroje na monitorovanie a kontrolu, predajné automaty, zariadenia na výrobu elektrických prúdov.

5ikona

Kategória 6: Malé IT a telekomunikačné zariadenia, ktorých všetky vonkajšie rozmery

sú menšie alebo rovné 50 cm 
Napr. do tejto kategórie sa zaraďujú mobily, GPS, malé tlačiarne, malé osobné počítače, tablety s obrazovkou menšou ako 100 cm2

6ikona

Metodológia merania a zatrieďovania elektrozariadení vám pomôže bližšie sa zorientovať, do akej kategórie patria vaše výrobky.

Elektrozariadenia vyňaté

z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov

Zoznam elektrozariadení vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti  vydalo MŽP SR 3. apríla 2019 ako pomôcku pre výrobcov. Pomáha určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory). Alebo sú to zariadenia a výrobky, za ktoré, ak sa stanú odpadom, bude zodpovedať ich pôvodca v súlade s platnou legislatívou. Viac informácií o praktických dopadoch tohto zoznamu nájdete tu. Téma je zrozumiteľne spracovaná aj časopise ZISK Manažment (apríl 2019).

Manažované spoločnosťami