Chcem byť výrobcom v ENVIDOME

Zaregistrujte sa u nás

Zabezpečíme vám plnenie vašich povinností v oblasti nakladania s elektroodpadom. Postačí vyplniť nižšie uvedený registračný formulár a my vás budeme kontaktovať.

POZOR! Tento registračný formulár je určený len pre registráciu výrobcov, dovozcov alebo distribútorov elektrozariadení.

Ak ste predajca a chcete sa stať miestom spätného zberu, registrujte sa tu.

Informácia o ochrane osobných údajov ohľadom súhlasu so spracovaním osobných údajov na účely vykonávania zberu elektroodpadu a jeho propagácie

 


  Zadajte s medzinárodnou predvolbou +42X
 
Som výrobca a predávam elektrozariadenie pod svojou značkou
Ďalej predávam pod svojou značkou zariadenia, vyrobené inými dodávateľmi
  Dovážam elektrozariadenia do Slovenskej republiky
  Predávam elektrozariadenia prostriedkami elektronickej komunikácie
 
1. Zariadenia na tepelnú výmenu
2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2
  4. Veľké zariadenia s akýmkoľvek externým rozmerom väčším ako 50 cm (okrem fotovoltaických zariadení, za ktoré plnenie povinností nezabezpečujeme)
  5. Malé zariadenia so všetkými externými rozmermi menšími alebo rovnými 50 cm (okrem fotovoltaických zariadení, za ktoré plnenie povinností nezabezpečujeme)
  6. Malé IT a telekomunikačné zariadenia so všetkými externými rozmermi menšími alebo rovnými 50 cm
 
Na základe zákona 18/2017 o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 súhlasím so spracúvaním osobných údajov pre účely poskytovania služieb združenia ENVIDOM v zbere a recyklácii elektroodpadu vyplývajúce združeniu z aktuálne platného Zákona o odpadoch a prislúchajúcich vyhlášok po dobu 10 rokov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail.
 
 
   
Manažované spoločnosťami